Levensverzekering

Een verzekering waarbij geld wordt uitbetaald op een bepaalde datum of als de verzekerde overlijdt. Een combinatie is ook mogelijk. Er wordt dan zowel uitgekeerd bij het in leven zijn als bij eerder overlijden. Ook kan een levensverzekering een periodieke uitkering geven zolang de verzekerde in leven is of juist vanaf het moment dat de verzekerde overlijdt.